Кантората предлага пакет от услуги, които включват:

  • посредничество при сделки с недвижими имоти
  • консултации
  • пазарни оценки
  • юридически услуги
  • проучвания и проверки при разпоредителни сделки с имоти
  • изготвяне на проектонотариални актове
  • регистриране на фирми
  • управление на недвижима собственост
  • съдействие относно жилищно кредитиране
  • строително-ремонтни и довършителни дейности